Välkommen!
Din Aussie, Chihuahua & Cavalier King Charls -uppfödare/trimmare på GotlandAustralisk Terriervalp

Tik

leveransklar från v.33
Cavaliervalpar
planeras.
Våren/Sommaren 2018

Blandade bilder
under menyval
'Hundar'
Medlem i Svenska Kennelklubben och naturligtvis i
Aussieklubben Chihuahua cirkeln Cavaliersällskapet