Välkommen!
Din Aussie, Chihuahua & Cavalier King Charls -uppfödare/trimmare på GotlandAustralisk Terrier

Valpar planerade

till sensommaren
Cavalier

Valpar planeras till

hösten/vintern

Medlem i Svenska Kennelklubben och naturligtvis i
Aussieklubben Chihuahua cirkeln Cavaliersällskapet