Välkommen!
Din Aussie, Chihuahua & Cavalier King Charls -uppfödare/trimmare på GotlandAussiterrier-valpar, hannar klara att tinga. Lev.klara fom. v34

Reg SSK, köp/avtal enligt SKK:s regler.

Blue & Tan och Röd.
För ytterligare info ring Monica enligt kontakt i menyn till vänster.Cavalier

Valpar planeras till

hösten/vintern

Medlem i Svenska Kennelklubben och naturligtvis i
Aussieklubben Chihuahua cirkeln Cavaliersällskapet